logo alcedo-PSV
alcedo PSV s.r.o.
U Nádraží 1098/II
Jindrichuv Hradec
377 01
Voda je živel, kvalitní izolace pouze řemeslo, zkušenost, profesionalita

tel.: 384 32 46 46
fax: 384 32 46 47
e-mail:
info@ alcedo-psv.cz
www.alcedo-psv.cz

IČ:   63887185
DIČ: CZ63887185
OR: KS Č. Budějovice
odd.C, vl.5568

Politika jakosti

  aktivní kritéria pro hodnocení kvality naší práce určuje zákazník. Za zákazníka je považován každý, kdo využívá její výsledky. Názor zákazníka na naše produkty a služby je prioritní.

  lepší kvalita provedené práce je rozhodujícím hlediskem při posuzování výkonu všech spolupracovníků.

  cílem všech zúčastněných je, každou práci a činnost je nutno provádět s vědomím nutnosti nulové úrovně chyb. Předcházet chybám a nekvalitní práci má přednost před následným odstraňováním chyb.

  efektivní vedení společnosti vytvoří předpoklady pro kontinuální zlepšování všech obchodních služeb a činností poskytovaných zákazníkům.

  dlouhodobá kvalita naší činnosti závisí také na kvalitě nakupovaných produktů, materiálů, strojů a služeb. Uplatňování partnerských vztahů se všemi externími dodavateli, jejich zapojení a podpora v úsilí o zvyšování jakosti produktů a služeb je předpokladem našich úspěchů.

  objektivní kvalita poskytovaných obchodních služeb a činností společnosti bude jako objektivní ukazatel trvale vyhodnocována.

V Jindřichově Hradci dne 1. června 2004