logo alcedo-PSV
alcedo PSV s.r.o.
U Nádraží 1098/II
Jindrichuv Hradec
377 01
Voda je živel, kvalitní izolace pouze řemeslo, zkušenost, profesionalita

tel.: 384 32 46 46
fax: 384 32 46 47
e-mail:
info@ alcedo-psv.cz
www.alcedo-psv.cz

IČ:   63887185
DIČ: CZ63887185
OR: KS Č. Budějovice
odd.C, vl.5568

Realizace nových střešních plášťů

Provádíme kompletní izolační souvrství plochých střech u novostaveb halového typu, administrativních budov i budov pro bydlení.

Realizace střešních plášťů novostaveb provádíme pro investora nebo vyššího dodavatele stavby. V projektové fázi stavby spolupracujeme s projektantem na návrhu skladby, tepelnětechnickém posouzení a řešení technických detailů a návazností izolačního souvrství.

Součástí dodávky střešního pláště jsou rovněž klempířské výrobky, u foliových systémů většinou systémové, nebo stejně jako u ostatních materiálů klasické klempířské, světlíky a RWA, hromosvodová soustava a v neposlední řadě i provozní vrstva jako je například dodávka pochozích a pojízdných střešních úprav, nebo realizace vegetační střechy ať s extenzivní nebo intenzivní zelení.

Rekonstrukce a oprava stávajících střešních plášťů

Velkou část výroby tvoří rekonstrukce stávajících střech převážně bytových a halových objektů.

Zde provádíme pro investora kompletní návrh rekonstrukce včetně technického řešení návrhu a tepelnětechnického posouzení, řešení detailů a cenové kalkulace. Návrh je obvykle proveden v několika variantách řešení dle materiálového provedení a cenových nákladů.

Součástí rekonstrukce střešního pláště mohou být rovněž související dodávky jako jsou zednické opravy střešních nástaveb, klempířské výrobky, světlíky a RWA, hromosvodová soustava atd.

Současně provádíme na základě tepelnětechnického posouzení dodatečné zateplování střešního pláště v souladu s požadavky stávajících předpisů pro zateplování objektů.

Izolace staveb proti vodě a radonu

Samostatnou skupinu realizací tvoří izolace spodních staveb proti vodě, proti tlakové vodě a proti radonu. Tyto izolace provádíme z materiálů jak na bázi modifikovaného bitumenu, tak v převážné většině z materiálů na bázi plastových folií.

Izolace spodní stavby je náročná na provedení vzhledem k nesnadnému provádění následné opravy. Proto při spojování izolační folie u spodních staveb využíváme speciální svařovací automat, který vytváří dvojitý svár s kontrolním kanálkem. Toto řešení umožňuje tlakovou kontrolu každého svaru a tak zamezení možné chybě ještě před zakrytím izolace.

Ostatní speciální izolace
Do této skupiny patří realizace izolací:

  • biotopů, jezírek a jímek
  • bazénů
  • izolace proti působení chemických látek, zejména benzínu a ostatních ropných produktů
  • izolace proti působení bludných proudů
  • speciální stěrkové izolace podlah